Konsultointi

Konsultointi voidaan kohdentaa koko tietojärjestelmän, johonkin sen osa-alueeseen tai yksittäisen ongelman ratkaisuun.

Konsultoinnissa selvitämme tietojärjestelmien nykyisen tilanteen ja kehitystarpeet yhdessä asiakkaan kanssa. Näiden tietojen pohjalta autamme kehittämään järjestelmiä liiketoimintaa mahdollisimman hyvin tukevaksi kokonaisuudeksi huomioiden myös tulevat laajennustarpeet. Haluttaessa ICT-ylläpitopalvelumme voi myös toteuttaa toteuttaa havaitut kehitystarpeet.